Punjabi

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ
Canada Consumer Credit Assistance
7015 Tranmere Drive, Unit 20,
Mississauga ON, L5S 1T7.

Tel: 416-502-3100
Toll Free: 1-888-864-3131
Fax: 905-676-8018
Email: info@makemedebtfree.ca

Vancouver:
Tel: 778-819-8682
Toll Free: 1-888-864-3131
Email: vancouver@makemedebtfree.ca

Calgary:
Tel: 403-744-5352
Toll Free: 1-888-864-3131
Email: calgary@makemedebtfree.ca

Montreal:
Tel: 514-360-6470
Toll Free: 1-888-864-3131
Email: montreal@makemedebtfree.ca

Edmonton:
Tel: 780-652-2313
Toll Free: 1-888-864-3131
Email: edmonton@makemedebtfree.ca

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 24×7 ਦਿਨ ਹਾਜਿਰ ਹਾਂ

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਪੈਸੇਫਿਕ ਟਾਈਮ)

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਨੂੰ ਮਹਤੱਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਤੱਵਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੱਸਲੀ ਬਕਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ | ਧੰਨਵਾਦ |